Elérhetőségeink   Szerszámtemperáló és folyadékhűtő szakszerviz   A svájci TOOL-TEMP AG. Európa vezető szerszámtemperáló (temperáló készülék) gyártója   TOOL-TEMP minőségi vízhűtő (folyadékhűtő) berendezések   Folyadékhűtők, vízhűtők bérbeadása   TOOL-TEMP szerszámtemperáló (temperáló) készülékek   TT-388 és TT-388/2 szerszámtemperáló, temperáló, hűtő-fűtő készülék sorozat a fémiparnak   Kondicionáló fürdők poliamid alkatrészek kezeléséhez   Variotherm (Varioterm) - Switchbox SB2C   Kisokos - hőtani számítási segédletek, útmutató   Szivárgásgátló készülék hűtővízkörökhöz   Hőszivattyúk - energia visszanyerés   Szerszámtemperáló (temperáló) és vízhűtő (folyadékhűtő) tesztelő és kalibráló készülék TT-1'000   Free Cooling System - ipari szabadhűtők (kompresszor nélküli rendszer)   Műanyag fröccsöntő csigák, hengerek, dűznik, BASF Mixing Ring ömledék keverő / homogenizáló rendszer, alkatrész-csúszda   Szigetelő mandzsetta párna palástfűtésekre = 40% energiamegtakarítás   Vízkőmentesítő- és tisztító készülék, vízkőmentesítő / vízkőoldó anyag (PEKT-50, HERUAL)   Hűtőrendszer-tervezés, kivitelezés, szivárgásvizsgálat hűtő berendezésekre, hűtőkörökre   Csigatisztító adalék granulátum (koncetrátum)   Kapcsolódó oldalak   Műanyagipari hírek, műanyag alapanyag árak   Használt, bemutató készülékek   SPECK szivattyú technológia   Sporttámogatás   3D nyomtatás (3D printing)   40 YEARS TOOL-TEMP - Jubileumi év 2013   Készülék tesztek   GDPR és adatvédelmi tájékoztató  

Hirdo Master Kft

PLASTICportál.eu - Online műanyagipari fórum

Bisnode tanusitvany

Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány

GDPR és adatvédelmi tájékoztató

 Tájékoztatás a TOOL-TEMP Hungária Kft. európai üzleti partnerei számára a személyes adataik kezeléséről

A TOOL-TEMP Hungária Kft. elkötelezett az Üzleti Partnereik személyes adatainak védelme iránt minden adatkezelési tevékenységük során. Az Európai Unió 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi rendelete („GDPR”) új adatvédelmi szabályokat ír elő az Európai Unió tagállamaiban.

Az „Üzleti Partnerek” olyan magánszemélyek, akikkel a TOOL-TEMP Hungária Kft. üzleti kapcsolatban áll, beleértve, korlátozás nélkül, az ügyfelek, beszállítók, szolgáltatók és versenytársak képviselőit és munkavállalóit. Jelen levél célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi és leendő európai Üzleti Partnereknek a személyes adataik TOOL-TEMP Hungária Kft. által végzett kezeléséről. A TOOL-TEMP Hungária Kft. a GDPR alapján köteles ezt a tájékoztatást megadni.

A kezelt személyes adatok körében nem történik változás. Önnek nem szükséges semmit tennie.

I. Az adatfeldolgozó neve és címe

Személyes adatainak kezelője:

TOOL-TEMP Hungária Kft. 8083 Csákvár, Paulini Béla utca 11.

II. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait a TOOL-TEMP Hungária Kft. a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges mértékben kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például, - szerződés vagy más üzleti kapcsolat létesítése vagy teljesítése céljából (beleértve a vevői megrendelések kezelését, szállítását, fizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy szavatossági/ jótállási eseteket), továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben. - továbbítjuk az Ön személyes adatait a vállalaton belül belső adminisztratív célokból (pl. könyvelés);


- biztosítjuk az informatikai biztonságot és működést; - szolgáltatókat bízunk meg, különösen belső és külső informatikai szolgáltatókat, akik üzleti működésünket segítik; - biztosítjuk az épület és munkahely biztonságát (beleértve a riasztó-rendszerrel történő védelmet, amennyiben ez a helyiségeink védelme érdekében szükséges).

Személyes adatot kezelünk továbbá olyan magánszemélyekkel (természetes személyekkel) kötött szerződések teljesítése céljából, akikkel üzleti kapcsolatban vagyunk, például, kezeljük a vevői megrendeléseket, szállításokat és kifizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy jótállási és szavatossági igényeket, továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Ezen túlmenően a TOOL-TEMP Hungária Kft.-nek különféle jogi kötelezettségeknek kell eleget tennie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), amelyek szükségessé tehetik az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például adójogszabályokból vagy külkereskedelmi és szankciós jogszabályokból.

III. A személyes adatok címzettjei

A TOOL-TEMP Hungária Kft.-n belül csak az erre jogosult munkavállalóknak – akiknek ez a munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükséges – van hozzáférése az Ön személyes adataihoz.

Megbízhatunk harmadik személyeket (többek között más TOOL-TEMP Hungária Kft. üzletágakat), hogy különös/ speciális szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint informatikai szolgáltatásokat. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi tanácsadókat, vezetői tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják, és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

Továbbá az Ön személyes adatait a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk nemzeti és külföldi hatóságok részére (pl. nyugdíjalapok, adóhatóságok vagy államügyészségek) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, vagy ha a társaság érdekében ez szükséges.

IV. Adattovábbítások

A II. pontban meghatározott célokból, az Ön személyes adatai továbbíthatók a TOOL-TEMP AG. CH-8583 Sulgen, Industriestrasse 30. társaság valamint szolgáltatóik részére is az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül.

Az EGT-n kívüli országoknak nem minden esetben vannak az Ön országához hasonló adatvédelmi szabályai és rendelkezései. Amennyiben a személyes adatai más országokba kerülnek továbbításra, vállalatunk megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ott biztosítsuk személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.

V. Az Ön jogai

A jogszabályi előfeltételek függvényében, amelyek alkalmazhatóságát esetenként kell megállapítani, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely a II. pontban leírt adatkezelés ellen és kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság). Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.

VI. Titoktartás és adattárolás

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik fél (szolgáltatók) személyzetének minden tagja, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek, kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. MINDEN ADATOT SZIGORÚAN BIZALMASAN KEZELÜNK, ÉS A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT IDEIG TÁROLUNK.
VII. Lépjen kapcsolatba velünk

Amennyiben bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne a jelen tájékoztató vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@purchasing-office.hu