Elérhetőségeink   Szerszámtemperáló és folyadékhűtő szakszerviz   A svájci TOOL-TEMP AG. Európa vezető szerszámtemperáló (temperáló készülék) gyártója   TOOL-TEMP minőségi vízhűtő (folyadékhűtő) berendezések   Folyadékhűtők, vízhűtők bérbeadása   TOOL-TEMP szerszámtemperáló (temperáló) készülékek   Használt, bemutató készülékek   Kondicionáló fürdők poliamid alkatrészek kezeléséhez   Variotherm (Varioterm) - Switchbox SB2C   Kisokos - hőtani számítási segédletek, útmutató   Szivárgásgátló készülék folyadékhűtő körökhöz   Hőszivattyúk - energia visszanyerés   Szerszámtemperáló (temperáló) és vízhűtő (folyadékhűtő) tesztelő és kalibráló készülék TT-1'000   Free Cooling System - ipari szabadhűtők (kompresszor nélküli rendszer)   Műanyag fröccsöntő csigák, hengerek, dűznik, BASF Mixing Ring ömledék keverő / homogenizáló rendszer, alkatrész-csúszda   Szigetelő mandzsetta párna palástfűtésekre = 40% energiamegtakarítás   Vízkőmentesítő- és tisztító készülék, vízkőmentesítő / vízkőoldó anyag (PEKT-50, HERUAL)   Hűtőrendszer-tervezés, kivitelezés, szivárgásvizsgálat hűtő berendezésekre, hűtőkörökre   Csigatisztító adalék granulátum (koncetrátum)   Kapcsolódó oldalak   Műanyagipari hírek, műanyag alapanyag árak   SPECK szivattyú technológia   Sporttámogatás   3D nyomtatás (3D printing)   Készülék tesztek   GDPR és adatvédelmi tájékoztató  

Hirdo Master Kft

PLASTICportál.eu - Online műanyagipari fórum

Bisnode tanusitvany

Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány

GDPR és adatvédelmi tájékoztató

 Tájékoztatás a TOOL-TEMP Hungária Kft. európai üzleti partnerei számára a személyes adataik kezeléséről

A TOOL-TEMP Hungária Kft. elkötelezett az Üzleti Partnereik személyes adatainak védelme iránt minden adatkezelési tevékenységük során. Az Európai Unió 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi rendelete („GDPR”) új adatvédelmi szabályokat ír elő az Európai Unió tagállamaiban.

Az „Üzleti Partnerek” olyan magánszemélyek, akikkel a TOOL-TEMP Hungária Kft. üzleti kapcsolatban áll, beleértve, korlátozás nélkül, az ügyfelek, beszállítók, szolgáltatók és versenytársak képviselőit és munkavállalóit. Jelen levél célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi és leendő európai Üzleti Partnereknek a személyes adataik TOOL-TEMP Hungária Kft. által végzett kezeléséről. A TOOL-TEMP Hungária Kft. a GDPR alapján köteles ezt a tájékoztatást megadni.

A kezelt személyes adatok körében nem történik változás. Önnek nem szükséges semmit tennie.

I. Az adatfeldolgozó neve és címe

Személyes adatainak kezelője:

TOOL-TEMP Hungária Kft. 8083 Csákvár, Paulini Béla utca 11.

II. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait a TOOL-TEMP Hungária Kft. a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges mértékben kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például, - szerződés vagy más üzleti kapcsolat létesítése vagy teljesítése céljából (beleértve a vevői megrendelések kezelését, szállítását, fizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy szavatossági/ jótállási eseteket), továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben. - továbbítjuk az Ön személyes adatait a vállalaton belül belső adminisztratív célokból (pl. könyvelés);


- biztosítjuk az informatikai biztonságot és működést; - szolgáltatókat bízunk meg, különösen belső és külső informatikai szolgáltatókat, akik üzleti működésünket segítik; - biztosítjuk az épület és munkahely biztonságát (beleértve a riasztó-rendszerrel történő védelmet, amennyiben ez a helyiségeink védelme érdekében szükséges).

Személyes adatot kezelünk továbbá olyan magánszemélyekkel (természetes személyekkel) kötött szerződések teljesítése céljából, akikkel üzleti kapcsolatban vagyunk, például, kezeljük a vevői megrendeléseket, szállításokat és kifizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy jótállási és szavatossági igényeket, továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Ezen túlmenően a TOOL-TEMP Hungária Kft.-nek különféle jogi kötelezettségeknek kell eleget tennie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), amelyek szükségessé tehetik az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például adójogszabályokból vagy külkereskedelmi és szankciós jogszabályokból.

III. A személyes adatok címzettjei

A TOOL-TEMP Hungária Kft.-n belül csak az erre jogosult munkavállalóknak – akiknek ez a munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükséges – van hozzáférése az Ön személyes adataihoz.

Megbízhatunk harmadik személyeket (többek között más TOOL-TEMP Hungária Kft. üzletágakat), hogy különös/ speciális szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint informatikai szolgáltatásokat. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi tanácsadókat, vezetői tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják, és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

Továbbá az Ön személyes adatait a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk nemzeti és külföldi hatóságok részére (pl. nyugdíjalapok, adóhatóságok vagy államügyészségek) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, vagy ha a társaság érdekében ez szükséges.

IV. Adattovábbítások

A II. pontban meghatározott célokból, az Ön személyes adatai továbbíthatók a TOOL-TEMP AG. CH-8583 Sulgen, Industriestrasse 30. társaság valamint szolgáltatóik részére is az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül.

Az EGT-n kívüli országoknak nem minden esetben vannak az Ön országához hasonló adatvédelmi szabályai és rendelkezései. Amennyiben a személyes adatai más országokba kerülnek továbbításra, vállalatunk megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ott biztosítsuk személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.

V. Az Ön jogai

A jogszabályi előfeltételek függvényében, amelyek alkalmazhatóságát esetenként kell megállapítani, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely a II. pontban leírt adatkezelés ellen és kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság). Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.

VI. Titoktartás és adattárolás

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik fél (szolgáltatók) személyzetének minden tagja, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek, kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. MINDEN ADATOT SZIGORÚAN BIZALMASAN KEZELÜNK, ÉS A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT IDEIG TÁROLUNK.
VII. Lépjen kapcsolatba velünk

Amennyiben bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne a jelen tájékoztató vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@purchasing-office.hu